Dodatkowe -20% na modele likwidacji kolekcji

Regulamin Akcji Promocyjnej „-20% na produkty przecenione z dedykowanym kodem online”

I. Organizator Akcji Promocyjnej Organizatorem akcji Promocyjnej „-20% na produkty przecenione z dedykowanym kodem online”  (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418b, posiadająca NIP 585-14-58-859, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Uczestnicy Akcji Promocyjnej Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest każdy klient, który w okresie jej trwania dokona - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - zakupu towarów Organizatora w sklepie Moodo i posiada kod rabatowy on-line otrzymany wraz z newsletterem Moodo na wskazany w rejestracji adres mailowy;

III. Informacje Ogólne o Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna trwa w okresie 15-18.02.2018

2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Do ustalenia praw uczestników Akcji Promocyjnej zastosowanie znajdują wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

IV. Zasady i warunki obowiązywania promocji

1. Akcja Promocyjna polega na sprzedaży towarów przecenionych z 20%-wym  upustem liczonym od ceny aktualnej określonej na metce.

2. Akcja Promocyjna dotyczy całego asortymentu przecenionego w sklepie online i nie łączy się z innymi promocjami.

3. Możliwa jest wymiana towaru w terminie 30 dni od daty zakupu, przy założeniu że po zakończeniu promocji Klientka jest zobowiązana dopłacić różnicę brakującej kwoty do pełnowartościowego towaru po promocji.

4. Akcja Promocyjna nie wpływa na zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów lub z tytułu gwarancji ich jakości.

5. Wszelkie skargi i wnioski związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej jej uczestnik może składać na piśmie Organizatorowi.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2. Wszelkie spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane według wyboru uczestnika Akcji Promocyjnej przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku lub sąd miejsca sprzedaży towarów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. Promocja dotyczy wyłącznie sklepu online i działa w momencie wpisania przy zakupie dedykowanego kodu otrzymanego w newsletterze Moodo.    

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel