Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Program operacyjny inteligentny rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach


Dotacje na kapitał obrotowy


POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Moodo Urban Fashion Mode Sp. z o.o. Sp.k.

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:

Utrzymanie działalności gospodarczej Spółki

Okres realizacji projektu:

01/08/2020 – 31/10/2020

Wartość projektu:

124 333,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

124 333,62 zł

pixel