Choose your language
and country
niemiecki
angielski
polski
ukraiński

Polityka Prywatności

Polityka prywatności zgodna z RODO

 

Polityka Prywatności

 

1. Na czym nam zależy?

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis www.moodo.pl oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jednocześnie dokument spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str.1) (dalej RODO).

Mamy nadzieję, że w niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: sklep@moodo.pl.

 

2. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ulicy Kartuskiej 418 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422634, posiadającą REGON 221168240 oraz NIP 585-14-58-859.

 

3. Jak pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy, gdy aktywujesz program MOODO CLUB, gdy rejestrujesz się w usłudze Newslettera MOODO, a także gdy zadajesz pytanie poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie https://moodo.pl/contact-pol.html.

 

4. Jaka jest podstawa, cel i zakres?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie zależnym od celów ich przetwarzania co z kolei determinuje podstawę prawną legitymizującą ich przetwarzanie.

 • Założenia konta w celu aktywacji programu MOODO CLUB

Cel przetwarzania - w celu aktywacji programu MOODO CLUB musimy zidentyfikować Ciebie jako odrębnego użytkownika i otrzymać dane kontaktowe, na które będziemy mogli komunikować się z Tobą.

Kategorie danych - dane, które zbieramy w tym celu to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (adres e-mail i/lub telefon).

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy. Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do założenia konta. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako niezbędne, nie będziesz mógł/a aktywować u nas konta i korzystać z programu.

 • Realizacja programu MOODO CLUB

Cel przetwarzania -Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z programu MOODO KLUB. Potrzebujemy danych dotyczących ilości zebranych punktów aby móc udzielić Ci dostęp do adekwatnych rabatów oraz innych niespodzianek wynikających z regulaminu.

Kategorie danych - Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o ilości punktów naliczonych zgodnie z zasadami regulaminu programu MOODO CLUB..

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.

 • Komunikacja (odpowiedzi na pytania, skargi i wnioski)

Cel przetwarzania - Zależy nam na komunikacji z Tobą i Twoim zadowoleniu z oferowanych przez nas usług. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Tobą i reagowania na jakiekolwiek Twoje pytania, skargi czy wnioski związane ze świadczeniem przez nas usług.

Kategorie danych - Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, dane będące przedmiotem Twoich zapytań, skarg czy wniosków.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie pozostawania z Tobą w kontakcie i udzielania pomocy/odpowiedzi na Twoje pytania.

 • Rozwój naszej strony internetowej oraz sklepu internetowego https://moodo.pl/

Cel przetwarzania - Chcemy na bieżąco udoskonalać świadczone przez nas usługi i poprawiać ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo. Dzięki nim będziemy mogli ulepszać naszą stronę www. Chcielibyśmy również informować Cię o wprowadzanych zmianach, żebyś mógł/a korzystać z naszej aplikacji w jak najbardziej optymalny sposób.

Kategorie danych - Przedstawione zostały w polityce cookies.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ustawicznego udoskonalania świadczonych przez nas usług.

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Cel przetwarzania - Na podstawie świadczonych przez nas usług może pojawić się konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego lub prawnego w celu ustalenia i ewentualnego procedowania w sprawie roszczeń wynikłych z korzystania z naszych usług.

Kategorie danych - Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ewentualnego zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia przed sądami lub innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi.

 • Przekazywanie informacji na temat nowych produktów oraz usług jak i promocji.

Cel przetwarzania - Program MOODO CLUB daje Członkom możliwość uzyskiwania rabatów zależnych od zebranych punktów oraz otrzymywania informacji dotyczących nowych produktów oraz innych promocji organizowanych przez MOODO.

Kategorie danych - Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.

 • Rejestracja w sklepie internetowym MOODO

Cel przetwarzania - Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z naszego sklepu internetowego MOODO w tym celu musimy zidentyfikować Ciebie jako odrębnego użytkownika i otrzymać dane kontaktowe, na które będziemy mogli komunikować się z Tobą.

Kategorie danych - Imię, Nazwisko, Adres korespondencyjny, Adres mailowy

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji w sklepie.

 • Świadczenie usług sklepu internetowego MOODO

Cel przetwarzania - Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z usługi sklepu internetowego MOODO.

Kategorie danych - Imię, Nazwisko, Adres korespondencyjny, Adresy dostaw, Adres mailowy. Nr telefonu,

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.

 • Marketing bezpośredni

Cel przetwarzania - Nasza firma prowadzi działalność handlową produktów własnych i ważnym elementem jest wspieranie zbytu towarów.

Kategorie danych - e-mai, numer telefonu

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

 • Zamówienie usługi Newsletter MOODO

Cel przetwarzania - w celu umożliwienia Ci dostępu do usługi Newslettera MOODO musimy otrzymać adres e-mail, na który będziemy mogli komunikować się z Tobą.

Kategorie danych - Dane, które zbieramy w tym celu to Twój adres e-mail.

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do rejestracji w usługi Newsletter MOODO.

 • Świadczenie usługi Newsletter

Cel przetwarzania - Twoje dane są niezbędne, abyś miał możliwość korzystania z usługi Newsletter MOODO. Musimy posiadać Twój adres e-mail, na który będziemy mogli przesyłać wiadomości.

Kategorie danych Twój adres e-mail i/lub numer telefonu

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z usługi Newsletter MOODO.

 • Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy wysyłaniu opinii do produktu itp., nie podlegają ochronie.

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli przystąpisz do programu MOODO CLUB to podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z programu i przez kolejne 60 dni. Po upływie tego terminu niezbędne dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

Jeśli zapiszesz się do sklepu internetowego MOODO to podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wypisania się ze sklepu internetowego MOODO i przez kolejne 60 dni. Po upływie tego terminu niezbędne dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

Jeśli zarejestrujesz się w usłudze Newslettera MOODO, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wyrejestrowania się z tej usługi.

Jeżeli podasz swoje dane w arkuszu kontaktowym dostępnym na stronie  https://moodo.pl/, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania. Po upływie tego terminu niezbędne dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

 

6. Jakie posiadasz uprawnienia jako Podmiot Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 7, 15 – 22 oraz 77 RODO każdej osobie fizycznej przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,

3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1) kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy,

2) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

3) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, by następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Realizacja prawa do przenoszenia danych może doznać ograniczenia w przypadku, gdyby miała niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku zasadności Twojego sprzeciwu i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą przetwarzane przez nas w tym celu.

 • Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO)

Udzielanie jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych przez nas jest dobrowolne i masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOODO dokonało na tej podstawie przed wycofaniem zgody.

 • Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego Organu Nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, masz prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

7. Jak skorzystać z przysługujących Ci praw?

Aby zrealizować którekolwiek z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres mclub@moodo.pl, rodo@moodo.pl bądź pisząc na adres korespondencyjny: Moodo Urban Fashion Mode, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 418 B. MOODO

8. Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

W naszej firmie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@moodo.pl.

9. Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) jak i poza nim (do Państw Trzecich).

Przekazanie Twoich danych osobowych do Państw Trzecich może nastąpić jedynie pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, do krajów wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które przekazujemy do Państw Trzecich jak i informację o miejscu ich udostępnienia, pisząc do nas na adres mailowy: mclub@moodo.pl.

Odbiorcami Twoich danych są podmioty, które działają wyłącznie na nasze polecenie, świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania naszej firmy i usług przez nas oferowanych (np. hostingu, CRM, księgowości i mailingu).

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Możemy również udostępnić Twoje dane w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

11. Czy mogą nastąpić zmiany w Polityce Prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie www.moodo.pl oraz do poinformowania o zmianach drogą mailową naszych Klientów.

12. Czy istnieją inne wdrożone przez nas regulacje? Oprócz niniejszej Polityki Prywatności zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie MOODO CLUB.

13. Piki Cookies

Dokładny opis jest przedstawiony w Polityce plików Cookies na stronie:

https://moodo.pl/POLITYKA-PLIKOW-COOKIES-cterms-pol-13.html

 

 

pixel