Odstąpienie od umowy

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres adres Moodo
Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.podany w niniejszym Regulaminie. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu na
piśmie może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na końcu Regulaminu,
 
2. Termin 30-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru 
 
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
 
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przezMoodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Zwrot Towaru i płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, jednakże Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k przysługuj
prawo wstrzymaniu zwrotu otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
80-125 Gdańsk
Ul: Kartuska 418B
Z dopiskiem
(sklep internetowy Moodo)
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat 

Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

80-125 Gdańsk

Ul: Kartuska 418B

e-mail: e-sklep@moodo.pl

-    Ja/My:

niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (numer modelu):

umowy dostawy (nr zamówienia):

-    Data zawarcia umowy/odbioru:

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

-    Adres konsumenta(-ów):

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

-    Data:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel